Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Over ons

Wouter Van Cutsem

 • Advocaat
 • Bestuurder Defensis
 • Ondernemingscontracten, claims voor en tegen ondernemingen, informaticarecht
 • Nederlands, Frans, Engels
 • Balie Brussel
 • wvancutsem@defensis.be
 • +32 (0)2 892 60 71

Wouter is bestuurder en aandeelhouder van het kantoor. Hij is al meer dan 25 jaar advocaat. Tal van ondernemingen doen quasi dagelijks een beroep op hem en zijn team, als vaste advocaten van het bedrijf. Maar ook als uw persoonlijk raadsman staat meester Van Cutsem u met plezier en gedrevenheid bij. Vermits het kantoor erg vaak optreedt voor schuldeisers, volgde Wouter Van Cutsem eveneens de postuniversitaire opleiding curator-vereffenaar.

Sinds het begin van zijn carrière als advocaat werkt Wouter onafgebroken en intensief voor de ICT-sector, waaronder softwareproducenten, leveranciers van hardware, netwerkspecialisten… Daarnaast is Wouter ook al jaren de raadsman van tal van distributeurs (waaronder van medische hulpmiddelen) en van verschillende aannemers in diverse sectoren. Regelmatig begeleidde hij deze ondernemingen of hun aandeelhouders bij de verkoop of aankoop van bedrijven.

Hoewel “rechtbankadvocaat” in hart en nieren, streeft Wouter er evenwel vooral naar om u te behoeden voor lange en kostelijke rechtszaken en dat begint bij een performant en gedigitaliseerd contractmanagement. Onder zijn supervisie, behartigt Defensis de redactie en de dagelijkse opvolging van de contracten van heel wat bedrijven.

Olivier Kerkhofs

 • Advocaat
 • Bestuurder Defensis
 • Nederlandstalige Balie Brussel
 • Vennootschapsrecht, ondernemingsrecht, medische hulpmiddelen
 • Nederlands, Frans, Engels
 • okerkhofs@defensis.be
 • +32 (0)2 892 60 73

Na een passage in een advocatenkantoor dat veel arbitrages doet, vervoegde Meester Olivier Kerkhofs ons kantoor. Als Master in het vennootschapsrecht zijn vennootschappen absoluut "zijn ding" en daar is hij ook ongeveer dagelijks mee bezig. Vanuit deze interesse is hij erg actief in de kantoordossiers aangaande overnames, vennootschapsgeschillen en het complexere corporate housekeeping werk. Zijn focus beperkt zich echter niet tot één rechtsdomein. Olivier is tevens co-redacteur van tal van (handels)contracten , waaronder informaticacontracten, distributiecontracten, huurcontracten... Na zijn stage werd hij vennoot in Defensis. Ondertussen is Olivier Kerkhofs eveneens een van de bestuurders van het kantoor.

Régine Peremans

 • Advocaat
 • Balie Dendermonde
 • Sociaal recht, aansprakelijkheidsrecht, lichamelijke schade
 • Nederlands, Frans
 • rperemans@defensis.be
 • +32 (0)2 892 60 78

Meester Régine Peremans heeft twee uitgesproken voorkeurmateries, namelijk het sociaal recht en dossiers inzake zware lichamelijke schade.  

In het sociaal recht staat Régine zowel de werkgever als werknemer bij in complexe ontslagprocedures, waarbij ze – naast de privésector – ook ervaring heeft met personeelsconflicten bij de overheid. Régine Peremans is daarnaast ook zeer beslagen in de wetgeving over het sociaal statuut van zelfstandigen. Meer dan eens, komen andere advocaten discreet bij haar te rade als het over sociaal recht gaat.  

Meester Peremans’ bijzondere interesse en ervaring beslaat eveneens het domein van de aansprakelijkheid en schadevergoedingen ingeval van zwaar lichamelijk letsel of overlijden. Niet zelden hebben deze dossiers een link met het sociale recht (arbeidsongeschiktheid, ziekte en invaliditeit, medische overmacht). 

Meer dan één cliënt zal u echter meteen kunnen bevestigen dat haar ervaring zich bijlange niet tot deze twee rechtsdomeinen beperkt. Reeds meer dan 25 jaar behartigt ze in haar algemene rechtspraktijk verzekeringsdossiers, huurgeschillen, bouwzaken, familiezaken… 

Stijn Poppe

 • Advocaat
 • Nederlandstalige Balie Brussel en Dendermonde
 • Strafrecht, familierecht, mede-eigendom
 • Nederlands, Frans, Engels 
 • spoppe@defensis.be
 • +32 (0)2 892 60 74

Meester Poppe is een advocaat "pur sang." Zijn voorkeurmaterie is het strafrecht en alles wat daarmee te maken heeft, waaronder het complexere verkeersrecht. Stijn behaalde ook het attest voor het Hof van Cassatie voor wat strafzaken betreft. Hem omschrijven als enkel een strafpleiter zou echter niet juist zijn. Stijn Poppe is een uitstekend kenner van de burgerlijke procedure. Zo is hij eveneens actief in bouwzaken, mede-eigendomszaken,  huurrecht, jeugdrecht, famillierecht vereffeningen en verdelingen. Stijn is al meer dan 10 lid van de orde van advocaten te Dendermonde en is eveneens ingeschreven aan de Brusselse balie.

Joris Durinck 

 • Advocaat
 • Balie Dendermonde
 • GDPR, bouwrecht, Corporate Housekeeping, huurrecht
 • Nederlands, Frans, Engels
 • jdurinck@defensis.be
 • +32 (0)2 892 60 83

Met een bijkomende master in het vennootschapsrecht, een aanvullende opleiding tot curator-vereffenaar en een postuniversitaire opleiding over het overnemen en overlaten bedrijven, is meester Joris Durinck voornamelijk actief in het ondernemingsrecht, doch zonder zich hiertoe te beperken. Zo heeft hij eveneens een ruime ervaring in het huurrecht, waaronder de specifieke wetgeving inzake handelshuur. Bij Defensis adviseert hij cliënten eveneens over de toepassing van de GDPR. Joris is lid van de balie van Dendermonde.

Angela Spitali

 • Advocaat
 • Nederlandstalige Balie Brussel
 • Vereffening-verdeling, insolventie, incasso
 • Nederlands, Frans, Engels, Italiaans, noties Russisch
 • aspitali@defensis.be
 • +32 (0)2 892 60 76

Met een dergelijke naam is het niet moeilijk om te raden dat meester Spitali Italiaanse roots heeft (Sicilië om precies te zijn) en dan ook een aardig mondje Italiaans spreekt. Angela begon haar carrière aan de balie in een kantoor dat voornamelijk fiscaal recht beoefende (ze is immers ook een master in het fiscaal recht), maar in 2014 koos ze er expliciet voor om ook in andere rechtsdomeinen actief te zijn. Angela werkt mee aan een aanzienlijk aantal procedures voor de familierechtbank (waaronder complexe vereffeningen en verdelingen), insolventie en geschillen inzake onroerend goed (bijvoorbeeld mede-eigendom en huurzaken).

Sara Vandenbossche

 • Master Vertaler
 • Nederlands, Frans, Italiaans, Engels
 • svandenbossche@defensis.be
 • +32 (0)2 892 60 79

Sara omschrijven als een uitstekende administratieve rechterhand zou onvolledig zijn. Sara Vandenbossche is een master Vertaler "Nederlands - Frans" en is de eindverantwoordelijke voor alle niet-juridische taken van het kantoor. Zo staat zij bijvoorbeeld ook in voor de eindcontrole van de teksten (lay-out), de voorbereiding van de boekhouding, het beheer van de leveranciers, de opmaak van uw dossier in het Aries document management systeem en in de advocatensoftware Cicero, etc...

Ann-Sofie Vandenbossche

 • Bachelor Accountancy-Fiscaliteit
 • Nederlands, Frans, Engels
 • avandenbossche@defensis.be
 • +32 (0)2 892 60 81

Ann-Sofie staat samen met Sara Vandenbossche in voor de administratieve opvolging van de dossiers en de praktische organisatie van het kantoor. Met haar achtergrond van debiteurenbeheer in een groot regionaal ziekenhuis, is Ann-Sofie Vandenbossche dé geschikte persoon voor het administratieve luik van uw invorderingsdossiers.

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze site te geven. Cookies zijn bestanden die in uw webbrowser worden opgeslagen en worden door de meeste websites gebruikt om uw webervaring te personaliseren.
Door onze website te blijven gebruiken zonder de instellingen te wijzigen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Cookiebeleid