Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juridisch Nieuws

  Bedrijven die door de Coronacrisis met financiële problemen kampen, krijgen van zowel de federale als Vlaamse regering extra ademruimte door tal van steunmaatregelen. Maar talrijke bedrijven zijn in zwaar weer beland en hun financiële situatie is precair geworden.

  Dat is gevaarlijk voor bestuurders van vennootschappen. Om uw persoonlijke aansprakelijkheid te vermijden moet u als bestuurder dan de “alarmbelprocedure” volgen.  Bovendien zijn met het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een aantal spelregels gewijzigd voor de Besloten Vennootschap, wat het niet eenvoudiger maakt.

  Voorzien de Coronamaatregelen een versoepeling bij de toepassing van de alarmbelprocedure?

  Nee, in tegendeel zelfs. In Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 werd immers expliciet bepaald dat de versoepelde regels over het uitstellen van algemene vergaderingen niét op alarmbelprocedures van toepassing zijn.

  Wat is dan het probleem?

  Het zijn niet zozeer de recente Corona maatregelen van de regering als zodanig die voor een addertje onder het gras zorgen, maar wel het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

  Eerst een opfrissing

  Volgens de oude wettelijke regeling moesten de bestuurders van de vennootschap de algemene vergadering bijeenroepen bij “verlies van kapitaal” en dit reeds binnen de twee maanden nadat dit verlies werd vastgesteld.

  Verlies van kapitaal?  Dit was het geval wanneer het nettoactief van uw vennootschap wegens geleden verliezen daalde tot minder dan de helft van haar maatschappelijk kapitaal. De algemene vergadering moest dan in allerijl beslissen over ofwel de ontbinding van de vennootschap of over de maatregelen die hieraan moesten verhelpen.

  Waar zit dan op vandaag het addertje?

  Welnu, omdat het “kapitaal” in besloten vennootschappen werd afgeschaft, wordt ook de alarmbelprocedure voor deze vennootschapsvorm compleet anders ingevuld. Het Wetboek hanteert nu een “balans- en liquiditeitstest”.

  Nu moet u als bestuurder de alarmbelprocedure volgen telkens:

  • het nettoactief negatief is of “dreigt te worden”
  • het niet langer zeker is dat de vennootschap, afhankelijk van de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn haar schulden te blijven voldoen gedurende een periode van tenminste twaalf opeenvolgende maanden.

  Het is vooral de introductie van het criterium “dreigt te worden” dat in de huidige crisis voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Onder normale marktomstandigheden zijn voorspellingen over de toekomstige financiële situatie van de vennootschap namelijk al moeilijk te maken, in de huidige Coronacrisis dreigt dit helemaal onmogelijk te worden.

  Met andere woorden, het is duidelijk dat onder de Coronaomstandigheden deze liquiditeitstest een zeer delicate oefening is. Maar het is uw voortdurende verplichting als bestuurder om erop toe te zien dat de alarmbelprocedure tijdig wordt toegepast. Een voorzichtig bestuurder zal dit eerder te vroeg dan te laat doen.

  Geldt deze regeling enkel in de Besloten Vennootschap?

  Deze regeling is ook van toepassing op de Coöperatieve Vennootschap. Voor de Naamloze Vennootschap zijn dezelfde vereisten als onder de ‘oude’ wetgeving nog steeds van toepassing.

  Wat riskeer ik als bestuurder als ik deze regelgeving niet naleef?

  Wanneer u als bestuurder nalaat de algemene vergadering bijeen te roepen overeenkomstig de alarmbelprocedure, kan u hiervoor aansprakelijk worden gesteld. U bent als bestuurder immers hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van uw overtredingen van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of van de statuten.

  Vergeet bovendien niet dat de alarmbelprocedure een verzwaarde aansprakelijkheid inhoudt voor bestuurders.  Als u de alarmbelprocedure niet volgt, is er immers een wettelijk vermoeden dat er een oorzakelijk verband is tussen het feit dat u de alarmbelprocedure niet volgde en de schade die hieruit ontstaat.

  Wat betekent dit concreet?

  Bestuurders die nalaten de alarmbelprocedure toe te passen of die nalaten om het bijzonder verslag op te stellen, kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de door derden geleden schade, dit zowel in geval van faillissement als bij niet betaling. Concreet kan in dat geval het privévermogen van de bestuurders worden aangesproken door de schuldeisers van de vennootschap.

  Vragen over de alarmbelprocedure?

  Moet ik effectief de alarmbelprocedure volgen en hoe doe ik dat? Mijn klant zat diep in de problemen maar ondernam niets, waardoor onze onderneming niet meer aan haar centen raakt, hoe pak ik zijn nalatigheid aan?

  Contacteer ons meteen voor een persoonlijke afspraak. Vanzelfsprekend kan dat veilig en volledig online (ons volledig dossierbeheer is al jaren digitaal).

  Defensis Advocatenkantoor

  Joris Durinck
  jdurinck@defensis.be
  +32 (0)2 892 60 83 (rechtstreeks)

  Wouter Van Cutsem                                             
  wvancutsem@defensis.be                                                   
  +32 (0)2 892 60 71 (rechtstreeks)

  +32 (0)2 892 60 70 (administratie)               

Deze website maakt gebruik van cookies

We gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze site te geven. Cookies zijn bestanden die in uw webbrowser worden opgeslagen en worden door de meeste websites gebruikt om uw webervaring te personaliseren.
Door onze website te blijven gebruiken zonder de instellingen te wijzigen, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Cookiebeleid